Atgal

Papildomas paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimas iki 2017-08-14

Finansinė parama studijoms

Svarbu

  Mokesčiai už kolegijos išduodamus dokumentus ir akademinius įsiskolinimus
nuo 2017 rugsėjo 1 dienos
Plačiau....

Mokesčiai už kolegijos išduodamus dokumentus ir akademinius įsiskolinimus
Plačiau...

Studentų atstovybė

Vilniaus kooperacijos kolegijos SA yra nevalstybinių kolegijų studentų atstovybė, turinti juridinio asmens statusą. VKK SA yra Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS), Vilniaus jaunųjų organizatorių sąjungos (apskritasis stalas) (VJOS AS), Nacionalinės jaunimo agentūros (NYSA) narė. VKK SA sprendžia klausimus, kuriuos pavieniui studentui būtų sunku išspręsti. Kiekvienoje studentų grupėje yra seniūnai. Su studijų skyriais jie derina atsiskaitymų ir egzaminų tvarkaraščius, perduoda svarbią informaciją savo grupės studentams ir pan. VKK SA atstovauja visiems VKK studentams, todėl kiekvienas kolegijos studentas gali į ją kreiptis, norėdamas išsiaiškinti dėl studijų kilusius klausimus.

VKK SA vadovaujasi Vilniaus kooperacijos kolegijos studentų atstovybės įstatais. Jei Jums, mielas Studente, iškilo problemų, ieškote pagalbos, turite idėjų, ateikite pas mus arba rašykite mums.


Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716