Apie biblioteką

Kolegijos biblioteka yra struktūrinis Kolegijos padalinys. Ji veikia  vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kolegijos Direktoriaus įsakymais, bibliotekos nuostatais.

Biblioteką sudaro du skyriai: Vilniaus skyriaus centrinė biblioteka ir Kauno skyriaus biblioteka. Bibliotekos struktūra: fondų saugykla, atviras fondas, skaitykla, kompiuterinė skaitykla. Vilniaus skyriuje interneto skaityklose įrengta 15 kompiuterinių darbo vietų, Kaune – 9. Galima nemokamai naudotis internetu, elektroniniu paštu, dirbti su įvairiomis studijoms skirtomis programomis (,,Stekas – apskaita“ (UAB „Stekas“), „Balansas“ (UAB „Rivilė“), SPSS ir kt.).

Biblioteka yra Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo narys (LABIIMSPPK), Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos narys (LMBA) ir Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos narys (LKBA). LABIIMSPPK veikla padeda efektyviai vykdyti LABT uždavinį, panaudojant ne tik bendras Lietuvos virtualaus universiteto (LVU) ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų, bet ir institucijų lėšas. Dalyvavimas šioje veikloje užtikrina sklandų bibliotekinės Aleph sistemos veikimą. Dalyvaudama LMBA veikloje, biblioteka turi prieigą prie duomenų bazių (EBSCO Publishing duomenų bazių paketas: Academic Search Complete, Business Source Complete, ERIC,  MasterFILE Premier, Health Source – Consumer Edition, Health Source – Nursing/Academic Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts, Medline, Newspaper Source, Regional Business News, Teacher Reference Center; Emerald Management eJournals Collection; Taylor & Francis Online) ir bibliografinės informacijos tvarkymo programos RefWorks iš „eMoBD.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai” projekto lėšų.

Abiejų Kolegijos bibliotekų fondus sudaro per 30 tūkst. egzempliorių naujausios ir aktualiausios literatūros lietuvių ir užsienio kalbomis, atitinkančios Kolegijos studijų programas. Kasmet užsakomi svarbiausi Lietuvos dienraščiai ir kiti periodiniai leidiniai. Naujai literatūrai, periodiniams leidiniams, mokomosios medžiagos leidybai įsigyti 2012 m. numatyta per 60 tūkst. Lt. Lėšos mokomosios medžiagos leidybai, naujos literatūros ir periodinių leidinių pirkimui skiriamos priklausomai nuo studentų skaičiaus, ne mažiau 30 litų vienam studentui. Literatūra užsakoma ir perkama tiesiai iš leidyklų, knygynų, elektroninių knygų parduotuvių. Mokomoji ir metodinė medžiaga talpinama ir elektroniniu būdu: Kolegijos internetiniame puslapyje skyriuje Biblioteka bei Moodle aplinkoje.

 

 


Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716