Back

About us

VIZIJA
 
Vilniaus kooperacijos kolegija – žinoma, patraukli bei pripažinta Europos aukštojo mokslo erdvėje aukštoji mokykla, teikianti šalies ir užsienio studentams, socialiniams partneriams ir ūkio subjektams aukštos kokybės novatoriškas, patirtiniu mokymu paremtas studijas, tyrimų ir kvalifikacijos kėlimo bei perkvalifikavimo paslaugas.
 
MISIJA
 
  • Vykdyti aukštojo mokslo kolegines studijas, suteikiančias aukštojo mokslo kvalifikaciją, tenkinančią visuomenės ir darbo rinkos reikmes.
  • Plėtoti taikomuosius tyrimus, teikti konsultacijas verslo ir socialiniams partneriams, kvalifikacijos kėlimo paslaugas asmenims ir ūkio subjektams.
  • Ugdyti verslią, socialiai atsakingą, pilietišką asmenybę.
 
STRATEGINIAI TIKSLAI
 
  • Teikti aukštos kokybės studijas, atitinkančias šiuolaikinius visuomenės ir ūkio poreikius.
  • Plėtoti nacionalinę ir tarptautinę kolegijos veiklą, suteikiant studijoms pridėtinės vertės.
  • Tobulinti kolegijos akademinio ir administracinio personalo profesines kompetencijas, stiprinant darbuotojų potencialą.
  • Modernizuoti kolegijos infrastruktūrą, renovuojant studijų bazę ir diegiant pažangias informacines technologijas.

Company code 211965470
VAT code LT119654716

Vilniaus skyrius
Kauno skyrius


Naudingos nuorodos