Atgal

Kvietimai į renginius

   Maloniai kviečiame Jus dalyvauti VI-ojoje respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE“,
kuri vyks  2017 m. balandžio 7 d. Studentų g. 17, Alytus.

Atkreipiame dėmesį, kad konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami recenzuojamame periodiniame leidinyje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“ ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029-2813 (online), leidžiamas kas dveji metai ir įtrauktas į Index Copernicus duomenų bazę.

Svarbiausios datos:
Dalyvių registracija iki 2017 m. sausio 20 d.
Straipsnių pateikimas moksliniam leidiniui „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“ ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029-2813 (online) su atitinkamos krypties mokslininko pasirašyta recenzija iki 2017 m. sausio 10 d., e. p. info@leda.lt

Išsamesnė informacija apie konferenciją ir registracijos forma

    Kviečiame į tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 2017: TEORIJA, PRAKTIKA, INOVACIJOS, kuri vyks 2017 m. balandžio 27 d.,  Studentų g. 17, Alytuje.

Probleminės kryptys:

 • Studijų inovacijos, kokybė ir tarptautiškumas;
 • Studentų ir dėstytojų nuolatinio tobulėjimo dinamika ir perspektyvos;
 • Informacinių technologijų taikymas versle ir mokyme(-si);
 • Šiuolaikinės darbo rinkos poreikiai;
 • Absolventų integracija į darbo rinką.
Svarbiausios datos:

Dalyvio mokestis 10 eurų.

______________________________________________

Kontaktinė informacija
Rasa Balynienė,
e. p. adresas rasa.balyniene@akolegija.lt,
tel. 8 (315) 65 013, 8 (600) 40 966

   Kviečiame Jus dalyvauti Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto rengiamoje X-ojoje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „MOKSLO TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ ĮTAKA ŠIUOLAIKINIŲ STUDIJŲ KOKYBEI”. Konferencija vyks 2017 m. gegužės 8 dieną Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete, J. Jasinskio g. 15, Vilniuje.

Konferencijos tikslas – skatinti mokslo taikomųjų tyrimų plėtrą aukštosiose mokyklose.
Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami recenzuojamame mokslinių straipsnių leidinyje „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ (ISSN 2029-2279). Leidinys yra referuojamas Index Copernicus duomenų bazėje, įtrauktoje į Lietuvos mokslo tarybos sudarytą pripažįstamų tarptautinių duomenų bazių sąrašą.

Mokslinių pranešimų kryptys:

 • tiriamojo darbo idėjų ir informacijos sklaida;
 • šiuolaikinių studijų naujovės, rengiant įvairių sričių specialistus;
 • verslo organizacijų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas;
 • studentų ir dėstytojų ugdymo(si) problemos, rengiant specialistus šiuolaikinei darbo rinkai;
 • naujovių ir mokslo taikomųjų tyrimų įtaka studijų kokybei: geroji patirtis, informacijos sklaida.

Svarbiausios datos:

   Maloniai kviečiame Jūsų mokymo įstaigos studentusdalyvauti mokslinėje – praktinėje studentų konferencijoje „MOKSLAS IR STUDIJOS 2017: TEORIJA IR PRAKTIKA“,kuri vyks 2017 m. gegužės 11 d. Šiaurės Lietuvos kolegijoje (Tilžės g. 22, Šiauliai).

Konferencijos pranešimų tematika:

 • Teisė
 • Vadyba
 • Ekonomika
 • Informacinės ir komunikacinės technologijos

Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami konferencijos straipsnių leidinyje „Mokslas ir studijos 2017: teorija ir praktika“ (CD).

Svarbiausios datos:

 • Išankstinė registracija vykdoma iki 2017 m. balandžio 28 d. Laiško priede pateiktas kvietimas į konferenciją su reikalavimais straipsniams. Parengta pristatymo medžiaga ir straipsnis teikiamas el. paštu konferencija@slk.lt iki 2017 m. gegužės 5 d.
 • Užsiregistravusiems dalyviams tolesnę informaciją atsiųsime el. paštu.

Kvietimas

 


Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716