Atgal

Akademinė taryba


Renata Stumbrienė

Akademinės tarybos pirmininkė, VKK direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai

Sigitas Bargaila

Akademinės tarybos pirmininkės pavaduotojas, LR vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus vedėjas

Andrius Aleksejevas

VKK Ištęstinių studijų Verslo vadybos studijų programos studentas

Vida Bieliauskienė

VKK Kauno sk. studijų skyriaus vedėja

Rita Davidavičienė

VKK Buhalterinės apskaitos studijų programos kuratorė

Regina Jakiūnienė

VKK Socialinių mokslų katedros vedėja, Verslo vadybos ir Maitinimo verslo organziavimo studijų programų kuratorė

Indrė Jasaitytė

VKK Nuolatinių studijų Informacinių sistemų diegimo ir priežiūros studijų programos studentė

Raimondas Koreiva

KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ generalinis direktorius

Prof., dr. Marija Kučinskienė

VU Ekonomikos fakulteto Verslo katedros vedėja

Danguolė Pranckėnienė

„Moore Stephens Vilnius“ UAB direktorė

Evalda Mažeikienė

VKK direktorė

Mantas Stašys

VKK Nuolatinių studijų Verslo vadybos studijų programos studentas, Studentų atstovybės prezidentas

Dr. Rasa Subačienė

Vilniaus universiteto docentė

Dr. Raimundas Žaltauskas

Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo skyriaus vedėjas
_____________________________________

Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716