Apie biblioteką

Kolegijos biblioteka yra struktūrinis Kolegijos padalinys. Ji veikia  vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kolegijos direktoriaus įsakymais, bibliotekos nuostatais.

Bibliotekos struktūra: fondų saugykla, atviras fondas, skaitykla, kompiuterinė skaitykla. Kolegijos interneto skaitykloje įrengta 15 kompiuterinių darbo vietų. Galima nemokamai naudotis internetu, elektroniniu paštu, dirbti su įvairiomis studijoms skirtomis programomis.

Biblioteka yra Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo narys (LABIIMSPPK), Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos narys (LMBA) ir Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos narys (LKBA). LABIIMSPPK veikla padeda efektyviai vykdyti LABT uždavinį, panaudojant ne tik bendras Lietuvos virtualaus universiteto (LVU) ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų, bet ir institucijų lėšas. Dalyvavimas šioje veikloje užtikrina sklandų bibliotekinės „Aleph“ sistemos veikimą. Dalyvaudama LMBA veikloje, biblioteka turi prieigą prie duomenų bazių (EBSCO Publishing duomenų bazių paketas: „Academic Search Complete“, „Business Source Complete“, ERIC,  „MasterFILE Premier“, „Health Source – Consumer Edition“, „Health Source – Nursing/Academic Edition“, „Library“, „Information Science & Technology Abstracts“, „Medline“, „Newspaper Source“, „Regional Business News“, „Teacher Reference Center“; „Emerald Management eJournals Collection“; „Taylor & Francis Online“) ir bibliografinės informacijos tvarkymo programos „RefWorks“ iš „eMoBD.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai” projekto lėšų.

Kolegijos bibliotekos fondus sudaro per 30 tūkst. egzempliorių naujausios ir aktualiausios literatūros lietuvių ir užsienio kalbomis, atitinkančios Kolegijos studijų programas. Literatūra, skirta įvairioms studijų programoms, reguliariai atnaujinama. Kasmet įsigyjama naujausia literatūra tiek popierine tiek elektronine forma. Studentai su prisijungimo slaptažodžiais gali naudotis elektroninėmis knygomis, kurias užsakome iš kitų aukštųjų mokyklų ir universitetų.

Naujai literatūrai, periodiniams leidiniams, mokomosios medžiagos leidybai 2017 m. numatyta skirti apie 3800 eurų. Lėšos mokomosios medžiagos leidybai, naujos literatūros ir periodiniams leidiniams pirkti skiriamos priklausomai nuo studentų skaičiaus. Literatūra užsakoma ir perkama tiesiai iš leidyklų, knygynų, elektroninių knygų parduotuvių. Mokomoji ir metodinė medžiaga pateikiama elektroniniu būdu: Kolegijos internetiniame puslapyje skyriuje Biblioteka bei Moodle aplinkoje.


 

 


Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716