ERASMUS+

ERASMUS studento chartija

Erasmus studento statusas suteikiamas Erasmus programos kriterijus atitinkantiems studentams, kolegijos atrinktiems ir siunčiamiems nustatytą laiką studijuoti reikalavimus atitinkančiame užsienio universitete/ kolegijoje atlikti praktiką įmonėje ar kitoje atitinkamoje organizacijoje užsienyje. Kolegijos, norinčios dalyvauti studentų mobilumo programose, privalo priimti Europos Komisijos patvirtintą Erasmus kolegijų chartiją. Kolegijos, siunčiančios studentus į užsienį atlikti praktikos, privalo priimti išplėstinę Erasmus kolegijų chartiją, kurioje nustatytos su praktika susijusios teisės ir pareigos.

ECHE 2014-2020

ERASMUS+ studentui užtikrinama
 • Siunčiantysis ir priimantysis universitetai/kolegijos yra pasirašę tarpusavio susitarimą.
 • Siunčiančioji ir priimančioji institucijos prieš studentui išvykstant pasirašys studijų arba praktikos sutartį, kurioje bus pateikta išsami informacija apie numatomą veiklą užsienyje, įskaitant informaciją apie studijų kreditų kaupimą.
 • Erasmus+ studijų laikotarpiu nereikės mokėti priimančiajam universitetui/kolegijai jokių mokesčių už mokslą, registraciją, egzaminus, naudojimąsi laboratorijomis ir bibliotekomis.
 • Siunčiančioji kolegija užtikrins visapusišką mobilumo laikotarpiu tinkamai atliktos veiklos akademinį pripažinimą pagal studijų arba praktikos sutartį.
 • Veiklos užsienyje pabaigoje studentas gaus patvirtintą priimančiosios institucijos ar įmonės akademinę pažymą apie studijas arba veiklą. Šioje pažymoje nurodomi veiklos rezultatai, sukaupti kreditai ir pažymiai. Jeigu pagal įprastą mokymo planą atlikti praktiką nereikalaujama, informacija apie praktiką įtraukiama į diplomo priedėlį.
 • Priimančiajame universitete/kolegijoje jam bus sudaromos tokios pačios sąlygos, kaip ir vietos studentams.
 • Jis galės susipažinti su siunčiančiojo ir priimančiojo universitetų/kolegijų  Erasmus+  universitetų chartija ir Patvirtinimu dėl Europos politikos.
 • Studijų užsienyje laikotarpiu jam bus toliau mokamos gimtosios valstybės stipendijos ir (arba) paskolos.
ERASMUS+ studentas privalo
 • Laikytis sutartyje dėl Erasmus+  stipendijos, pasirašytoje su siunčiančia kolegija arba nacionaline agentūra, nustatytų taisyklių ir įsipareigojimų.
 • Užtikrinti, kad bet kokie studijų arba praktikos sutarties pasikeitimai būtų iš karto raštu derinami su siunčiančiąja ir priimančiąja institucijomis.
 • Priimančiajame universitete/ kolegijoje ar įmonėje praleisti visą numatytą studijų ar praktikos laiką, laikyti reikiamus egzaminus arba kitaip atsiskaityti, taip pat laikytis taisyklių ir tvarkos.
 • Grįžęs pateikti ataskaitą apie Erasmus+  studijų ar praktikos užsienyje laikotarpį ir, siunčiančiajai kolegijai, Europos Komisijai ar nacionalinei agentūrai paprašius, pareikšti savo nuomonę.
Ko reikia studentams norint išvykti pagal ERASMUS+ programą?

Kiekvienas studentas, norintis vykti studijuoti arba atlikti  praktiką pagal ERASMUS+ programą, privalo neturėti akademinių skolų ir gebėti bendrauti užsienio kalba.
Studentas norėdamas dalyvauti atrankoje privalo pateikti:

 • Paraišką studijoms užsienyje (forma čia...) arba paraišką praktikai užsienyje (forma čia...).
 • Sutartį studijoms (forma čia...) arba sutartį praktikai (forma čia...).
 • Dviejų paskutinių akademinių sesijų rezultatus (dėl rezultatų patvirtinimo kreiptis į  studijų koordinatorę Vitą Vaškelienę arba Vilmą Čepaitę 2 kab.).
 • Gyvenimo aprašymą (CV) užsienio kalba.
 • Motyvacinį laišką užsienio kalba.
 • Studento pažymėjimo kopiją.
 • Užsienio kalbos testo rezultatus.
ERASMUS+ studijų arba praktikų finansavimas

 

Priimančioji šalis Studijų mobilumui (suma per mėnesį, EUR) Praktikų mobilumui (suma per mėnesį, EUR)
I grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra didesnės

Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

500 700
II grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra vidutinės

Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija

400 600
III grupė
Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra mažesnės

Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija

300 500

ERASMUS+ stipendija yra mokama dalimis. Stipendijos išmokamos tik pavedimu į studento banko sąskaitą. Stipendija pervedama studentui susitvarkius visus reikalingus dokumentus: pasirašius dotacijos sutartį ir užpildžius mokymosi sutartį.

 

Ar gali absolventai vykti į praktiką?

Nuo 2014 metų absolventai gali išvykti praktikai į užsienio įmones. Jiems yra tokios pačios taisyklės kaip ir vykstant studijų metu. Per trejus studijų metus studentai gali 12 mėnesių praleisti praktikose ar studijose.

Dėstytojų/administracinio personalo mainai

Visi Vilniaus kooperacijos kolegijos dėstytojai bei darbuotojai turi galimybę išvykti dėstyti bei mokytis partnerinėse užsienio aukštojo mokslo institucijose. Pinigai yra skiriami darbuotojų kelionei priklausomai nuo atstumo ir pragyvenimo išlaidoms pagal šalį.
Dėstytojai, pageidaujantys dalyvauti ERASMUS+ programoje, t.y. norintys vykti dėstyti į partnerinę aukštojo mokslo instituciją, turi pateikti šiuos dokumentus:

Kolegijos darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti ERASMUS+ programoje t.y. vykti mokymams į partnerinę aukštojo mokslo instituciją ar įmonę, turi pateikti darbo planą.
Reikiamus dokumentus siųsti el.paštu: erasmus@vkk.lt arba pristatyti į 15 kab.

Papildoma parama ERASMUS+ turintiems negalią arba sveikatos problemų ERASMUS+ partneriai
 

 

 

  Kviečiame visus aktyviai dalyvauti ERASMUS+ programoje, pasinaudoti galimybėmis studijuoti, atlikti praktikas, dėstyti bei pasisemti patirties užsienio aukštojo mokslo institucijose!

_________________________________________
Vilniaus kooperacijos kolegija
Konstitucijos pr. 11

El. paštas: erasmus@vkk.lt