Imitacinė bendrovė

Veikla – prekyba vyriškais, moteriškais , vaikiškais drabužiais ir aksesuarais.

Apie mus

Imitacinė bendrovė imituoja tikrų įmonių veiklą. Studentai jose gilina pagrindinius verslumo principus, dirbdami skirtinguose skyriuose, užimdami tam tikras pareigas, atlikdami skirtingas darbo funkcijas, kurdami įvairias verslo idėjų realizavimo programas, prekiaudami su kitomis imitacinėmis bendrovėmis Lietuvoje ir pasaulyje.

Imitacinėje bendrovėje „Reda“ viskas yra tikra (finansiniai dokumentai, sutartys, mokesčių tarifai, dirbama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgiama į realius valiutų kursus ir pan.). Skirtumas tik toks, kad nėra tikrų materialių prekių (jos egzistuoja tik dokumentuose) ir pinigai yra netikri (tik imitacinio banko įrašuose, buhalterijos knygose bei kituose dokumentuose).

Tokiu būdu studentai įgyja įgūdžių būtinų dirbti realioje įmonėje, susipažįsta su verslo įmonės vidaus procedūromis, savarankiškai sprendžia darbo metu iškilusias problemas, įgyvendina savo idėjas ir planus.

Imitacinėje bendrovėje „Reda“ veikia keturi skyriai:

1. Personalo. Jį sudaro administracija arba sekretoriatas. Šiame skyriuje tvarkomi darbuotojų dokumentai: prašymai, darbo sutartys, pranešimai SODRAI, asmens bylos, rengiami įsakymai. Skyriaus funkcijos:

 • Įdarbinimo tvarka ir paskirstymas į skyrius.
 • Įrašai asmens kortelėse ir nuolatinis jų papildymas.
 • Dirbančiųjų darbo laiko apskaita.
 • Gaunamos ir siunčiamos korespondencijos registravimas ir paskirstymas.
 • Darbuotojų susirinkimų organizavimas, organizacinė veikla.
 • Vyriausybės nutarimų ir norminių dokumentų  rinkimas.
 • Personalo tyrimai.

2. Pirkimo. Jis steigiamas norint organizuoti bendrovei reikalingų žaliavų, medžiagų, baldų, kompiuterių, elektros ir elektronikos, kanceliarinių prekių ar paslaugų pirkimą. Skyriaus funkcijos:

 • Prekių ar paslaugų poreikio tyrimas.
 • Tiekėjų atranka, jų valdymas
 • Katalogų užsakymas.
 • Pasiūlymų registravimas ir pirkimo dokumentų tvarkymas.
 • Atsargų kontrolė.
 • Atsakymų į gautus prekybinius laiškus bei pretenzijų rašymas.

3. Pardavimo ir rinkodaros. Pardavimo skyriaus tikslas – organizuoti ir analizuoti prekių arba paslaugų pardavimą, o rinkodaros skyriaus – siekti numatyto pelno ir kuo greičiau bei kokybiškiau patenkinti vartotojų poreikius. Skyriaus funkcijos:

 • Prekių ir paslaugų kainų nustatymas, jos pateikimo būdai, mokėjimo ir pristatymo terminai.
 • Katalogų ir įvairių reklamos priemonių ruošimas.
 • Prekių ar paslaugų pavyzdžių siuntimas būsimiems vartotojams.
 • Dalyvavimas mugėse.
 • Verslo planų sudarymas.
 • Rinkos tyrimų atlikimas.
 • Visuomenės nuomonės apie firmą formavimas ir firmos siūlomos prekės ar paslaugos reklama.
 • Pardavimo dokumentų tvarkymas.

4. Finansų  ir buhalterijos.  Dirbant skyriuje išmokstama fiksuoti finansines operacijas, apskaičiuoti bendrovės veiklos rezultatus, užbaigti finansinės apskaitos ciklą. Skyriaus funkcijos:

 • Ūkinių operacijų registravimas.
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas.
 • Bandomojo balanso sudarymas, taip pat ketvirtinių ir metinių balansų rengimas.
 • Finansinės veiklos rodiklių apskaičiavimas bei analizavimas.
 • Atsiskaitymų su banku tvarkymas, banko ataskaitų tikrinimas.
 • Atsiskaitymų su bendrovėmis už prekių pirkimą, mokėjimų biudžetui ir kt. institucijoms vykdymas.
 • Vyriausybės nutarimų finansiniais klausimais taikymas.

Drabužių katalogas

_________________________________________
Kontaktai:
vpmfreda@gmail.com
Vilniaus kooperacijos kolegija
Konstitucijos pr. 11-39
LT-09308 Vilnius

Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716