Atgal

Informacijos ištekliai ir jų paieškaElektroniniai katalogai
Duomenų bazės
Kiti ištekliai

Bibliotekos rekomenduojami atviros prieigos šaltiniai:

Applied Technologies and Innovations  
Taikomųjų technologijų ir inovacijų žurnalas.

arXiv.or
Fizikos, matematikos, kompiuterijos, biologijos ir statistikos temomis visateksčiai leidiniai.

Bepress Legal Repository
Teisinės tematikos įvairių teisinių institucijų bei universitetų atviros prieigos publikacijos, darbo dokumentai, konferencijų pranešimai.

Bookboom.com
Įvairių mokslo sričių – ekonomikos, inžinerijos, matematikos, informacinių technologijų bei gamtos mokslų elektroniniai vadovėliai ir knygos.

British Journal of Applied Science & Technology
Technologijos ir tiksliųjų mokslų sričių žurnalas.

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Vidurio ir Rytų Europos virtualioje bibliotekoje kaupiami humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalai ir skaitmeniniai dokumentai. Straipsniai publikuoti originalo kalbomis. Daugeliui straipsnių yra suteikta atvira prieiga.

CiteSeer
Kompiuterijos ir informacijos mokslų atviros prieigos literatūra. CiteSeer pateikia ir citavimo indeksavimą bei citavimų sąsajas.

Coaction Publishing
Atviros prieigos viso teksto duomenų bazė, kurioje rasite informacijos ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitomis temomis.

De Gruyter books
Socialinių, humanitarinių bei tiksliųjų mokslų sričių el. knygos.

De Gruyter journals
Matematikos, medicinos, ekonomikos, gamtos, socialinių bei humanitarinių mokslų srities žurnalai.

Digital Commons Network
Straipsniai įvairiomis temomis.

DOAB: Directory of Open access Books
Architektūros, verslo, ekonomikos, aplinkosaugos, matematikos, socialinių mokslų, chemijos, inžinerijos ir kt. atviros prieigos knygos. 

DOAJ the Directory of Open Access Journals
Įvairios tematikos 120 šalyse leidžiamų 9937 atvirosios prieigos žurnalų katalogas. Galima visateksčių 1157054 straipsnių paieška.

Economics
Viso teksto straipsniai ekonomikos temomis.

Eformulae.com 
Matematikos, fizikos, chemijos ir inžinerijos srityse naudojamų formulių ir lentelių duomenų bazė. 

Finance&Development
Tarptautinio valiutos fondo keturis kartus per metus leidžiamas žurnalas.

HightWire Press
Stanfordo universiteto ir kitų leidėjų el. leidybos platforma ir talpykla, kaupianti fizinių, socialinių, humanitarinių, bei medicinos mokslų leidinius. Dauguma atviros prieigos leidinių turi nuo 4 iki 24 mėn. embargo periodą.

Hindawi
Įvairių akademinių disciplinų atvirosios prieigos žurnalai, leidžiami Hindawi leidėjų koorporacijos.

INASP Directory of Free and Open Access Online Resources
Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus.

InTech
Inžinerijos, chemijos, medžiagotyros, matematikos, fizikos, aplinkos apsaugos, verslo, vadybos, ekonomikos ir kt. mokslų virš 2300 atviros prieigos elektroninių knygų ir 7 atviros prieigos žurnalai.

Lietuvos elektroninė periodika
Lietuvoje publikuojamų periodinių ir tęstinių leidinių: laikraščių, žurnalų, biuletenių, mokslo žurnalų - spausdintų leidinių elektroninių versijų, interneto svetainių ir originalių elektroninių leidinių nuorodų svetainė.  

Open Knowledge Repository
Pasaulio banko atviros prieigos talpykla.

Open Science
Moksliniai recenzuoti elektroniniai žurnalai bei knygos, apimantys įvairias akademines disciplinas: gamtos bei gyvybės mokslai, chemija, fizika, medicina, aplinkosauga, medžiagų mokslas, kompiuterija, elektronika, technologijos, ekonomika ir verslas be socialiniai ir humanitariniai mokslai.

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)
Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas. Galima publikacijų, saugomų talpyklose, paieška.

Science Publishing Group (Science PG)
Energetikos ir aplinkosaugos, fizikos, chemijos ir medžiagotyros, matematikos ir statistikos, medicinos, ekonomikos ir vadybos, socialinių ir kitų  mokslų atviros prieigos žurnalai ir knygos.

ScienceResearch.com
Mokslinės informacijos paieškos sistema, leidžianti vienu metu atlikti paiešką daugybėje mokslinių žurnalų bei duomenų bazių.

Scientific Research
Inžinerijos, verslo, ekonomikos, chemijos, medžiagotyros, kompiuterijos, komunikacijos, aplinkos apsaugos, socialinių ir humanitarinių mokslų atviros prieigos moksliniai žurnalai ir knygos.


Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716