Atgal

Buhalterinė apskaita

2019-2020 m.m. priėmimas nevykdomas.


Bendra informacija
Anotacija
Studijų rezultatai
Studijuojami dalykai
Karjeros galimybės
Patirties pripažinimas
Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis: Apskaita
Studijų trukmė: 3 metai nuolatinėse studijose (dieniniu arba sesijiniu tvarkaraščiu),
                    4 metai ištęstinėse studijose
Suteikiama kvalifikacija: Buhalterinės apskaitos profesinis bakalauras
Studijų programos paskirtis - rengti aukštos kvalifikacijos, analitiškai mąstančius, gebančius organizuoti ir tvarkyti buhalterinę apskaitą, valdyti ir kontroliuoti finansinius procesus įmonėse buhalterius, tenkinančius Lietuvos ir kitų šalių darbo rinkos poreikius buhalterinės apskaitos ir finansų srityse.
Būsimieji buhalteriai mokosi organizuoti įmonės apskaitos tarnybos darbą, tvarkyti įvairių tipų įmonių apskaitą, rengti finansinę, mokestinę ir statistinę atskaitomybę, kontroliuoti ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais, naudotis informacinėmis technologijomis, kompiuterinėmis apskaitos programomis ir apdoroti jomis buhalterinės apskaitos dokumentus, dirbti komandoje, tobulinti asmenines savybes.

Taikyti bendradarbiavimo principus ir etikos normas. Komunikuoti valstybine ir užsienio kalba. Pasirinkti mokymosi strategijas ir metodus. Taikyti inovacijas profesinėje veikloje. Taikyti darnaus vystymosi principus. Taikyti bendruosius apskaitos principus. Demonstruoti apskaitos standartų išmanymą. Parinkti ūkio subjekto veiklos teisės aktus. Apibrėžti apskaitos tarnybos veiklos principus. Parinkti adekvačias kompiuterines apskaitos programas. Organizuoti ūkio subjekto buhalterinės apskaitos tvarkymą. Parengti ūkio subjekto biudžetą.  Parengti ūkio subjekto ataskaitas. Apibrėžti audito ir kontrolės organizavimo principus. Parinkti ir taikyti ūkinių procesų įforminimo ir apskaitos kontrolės procedūras. Vertinti kontrolės procedūrų efektyvumą. Parinkti įmonės veiklos analizės metodiką. Atlikti įmonės  finansinę analizę. Prognozuoti įmonės finansinę būklę ir veiklos perspektyvas.

Bendrieji studijų dalykai: Užsienio kalba, Sauga ir ekologija, Specialybės kalbos kultūra, Dokumentų valdymas.

Studijų krypties dalykai: Teisė, Statistika, Informacinės technologijos, Mikroekonomika, Makroekonomika, Socialinė psichologija ir verslo etika, Taikomoji matematika, Apskaitos pagrindai, Finansai, Finansinė apskaita, Apskaitos taikomosios programos, Vadyba, Rinkodara, Valdymo apskaita, Viešojo sektoriaus apskaita, Mokesčiai, Tarptautiniai apskaitos standartai, Įmonės veiklos analizė, Auditas ir kontrolė, Įmonių statistika, Tyrimų metodologija.

Pasirenkamieji dalykai: Filosofija, Rusų kalba, Karjeros valdymas, Organizacijos įvaizdžio kūrimas, Kompiuterinis verslo valdymas, Retorika, Įmonių socialinė atsakomybė.

Profesinės praktikos: Mokomoji kompleksinė apskaitos praktika atliekama kolegijoje, kurios metu sprendžiamas didelės apimties ištisinis uždavinys. Verslo organizavimo praktikos metu, kuri taip pat vykdoma kolegijos patalpose, rengiama verslo plano finansinė dalis ir naudojama verslo modeliavimo programa. Technologinė praktika ir Baigiamoji praktika atliekamos konkrečiose verslo įmonėse realiomis darbo sąlygomis.

Studijos baigiamos baigiamuoju darbu, kuriuo studentas turi parodyti, kad yra sukaupęs žinių bei įgijęs pakankamai gebėjimų savarankiškai atlikti įmonės veiklos analizę ir spręsti su įmonės apskaitos procesu susijusias problemas.

Baigęs kolegiją, buhalteris gebės dirbti: įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.

Šią studijų programą baigę absolventai galės dirbti buhalteriais,  apskaitos specialistais, buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų teikėjais.

Galimybės:

  • Studijų Kolegijoje ar kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje įgytų rezultatų įskaitymas
  • Atsiskaitymas eksternu už atskirus studijų programos dalykus
  • Neformaliuoju būdu (darbo vietoje ar kitaip) įgytų kompetencijų vertinimas ir įskaitymas (iki 75 proc. studijų programos).
Plačiau...

 

 
 

Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716
----