Atgal

Paskaitų laikas

1.   7:40-9:10
2.   9:20-10:50
3.  11:00-12:30
     12:30-13:00 pertrauka
4.  13:00-14:30
5.  14:40-16:10
6.  16:20-17:50
7.  18:00-19:30
8.  19:40-21:10

Mokesčiai už kolegijos išduodamus dokumentus ir akademinius įsiskolinimus

Dėl prašymų soc. stipendijoms gauti

  Studentai kviečiami pildyti prašymus soc. stipendijoms gauti. Papildomas kvietimas iki lapkričio 11 d.

Finansinė parama studijoms

Studentų atstovybė

Vilniaus kooperacijos kolegijos SA yra nevalstybinių kolegijų studentų atstovybė, turinti juridinio asmens statusą. VKK SA yra Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS), Vilniaus jaunųjų organizatorių sąjungos (apskritasis stalas) (VJOS AS), Nacionalinės jaunimo agentūros (NYSA) narė. VKK SA sprendžia klausimus, kuriuos pavieniui studentui būtų sunku išspręsti. Kiekvienoje studentų grupėje yra seniūnai. Su studijų skyriais jie derina atsiskaitymų ir egzaminų tvarkaraščius, perduoda svarbią informaciją savo grupės studentams ir pan. VKK SA atstovauja visiems VKK studentams, todėl kiekvienas kolegijos studentas gali į ją kreiptis, norėdamas išsiaiškinti dėl studijų kilusius klausimus.

VKK SA vadovaujasi Vilniaus kooperacijos kolegijos studentų atstovybės įstatais. Jei Jums, mielas Studente, iškilo problemų, ieškote pagalbos, turite idėjų, ateikite pas mus arba rašykite mums.