Laisvos prieigos duomenų bazės

Duomenų bazės pavadinimas

Trumpas aprašymas

Lietuvos elektroninė periodika Elektroninių periodinių ir tęstinių leidinių nuorodų svetainė
Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas su papildomais duomenimis Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas, jų atspindėjimas tarptautinėse duomenų bazėse.
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka
(eLABa)
Mokslo ir studijų elektroniniai dokumentai. Visatekstė.
LITUANISTIKA:
tarptautinė mokslinė duomenų bazė
Humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Bibliografinė.
Directory of Open Access Journals
(DOAJ)
Mokslinių žurnalų duomenų bazė. Visatekstė.
Scientific Journal International
(SJI)
Atviros prieigos moksliniai žurnalai.
Social and Human Sciences Online Periodicals UNESCO sudaroma atviros prieigos socialinių ir humanitarinių mokslų elektroninių žurnalų duomenų bazė.

Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716