Mokesčiai už kolegijos išduodamus dokumentus ir akademinius įsiskolinimus

Finansinė parama studijoms

Informacija studentams

Informuojame, kad studijų programas  „Buhalterinė apskaita“, „ Restoranų ir maitinimo verslas“, „Verslo vadyba“ šiais mokslo metais (2019-2020 m.m.) baigs paskutinė VKK studentų laida.
 
Kas gali suteikti informacijos?

Apie studijų procesą, tvarkaraščius, stipendijas, pašalpas ir kitus dalykus, susijusius su studijų organizavimu bei įgyvendinimu – Studijų skyriai 

Apie studijų dalykus, baigiamųjų darbų rengimą ir kitus dalykus, susijusius su studijų turiniu ir studijų rezultatais – Katedrų vedėjai ir programų kuratoriai

Kokia galima parama?

Studijų finansavimas:
Plačiau...

Speciali įranga:
Plačiau...

Psichologinė konsultacija:

 • Jei jautiesi vienišas (-a) ar nesuprastas (-a),
 • Jei kalbėjimas prieš auditoriją Tau kelia stiprų nerimą,
 • Jei kamuoja namų elgesys,
 • Jei Tau sunku įveikti stresą egzaminų metu,
 • Jei vargina prasta nuotaika, liūdnos mintys, beprasmybės pojūtis,
 • Jei nesutari su draugais ir artimaisiais,
 • Jei Tau nepatinka tai, kaip jautiesi ir kaip gyveni...

 

Kaip galiu užsisakyti pažymą?

Pažymų užsakymas 

 

Pažymą užsakysite išsiųsdami el. laišką vita.vaskeliene@vkk.lt

El. laiške turi būti nurodyti Jūsų:

 • Vardas ir pavardė;
 • Gimimo data;
 • Grupė;
 • El. pašto adresas;
 • Organizacija, kuriai skirta pažyma;
 • Pažymos tipas, t. y. kokią informaciją norite gauti.
_____________________________

Per 1-2 darbo dienas į savo nurodytą el. paštą turite gauti laišką iš Studijų skyriaus apie pažymos parengimą.

Jeigu laiško negavote kreipkitės tel. (8 5) 275 0193

Kokios mano pareigos ir atsakomybės?

Studentai turi teisę:

 • Studijuoti pagal pasirinktą studijų programą;
 • Studijuoti pagal individualų studijų planą;
 • Studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą arba kitus studijų dalykus Kolegijoje arba kitoje aukštojoje mokykloje;
 • Gauti su studijomis susijusią informaciją;
 • Vertinti studijų programą ir jos įgyvendinimo kokybę;
 • Siūlyti į studijų programą įtraukti naujus dalykus ir naujas specializacijas;
 • Rinktis dėstytojus, jeigu tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai;
 • Siūlyti savo baigiamojo darbo temą arba pasirinkti iš keleto pasiūlytų temų;
 • Dalyvauti mokslo tiriamojoje, kūrybinėje ir meninėje veikloje;
 • Atsiskaityti už darbus taikydami  alternatyvius būdus, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti nustatyta tvarka, o alternatyvus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekti numatyti tikslai;
 • Kreiptis į Kolegijos administraciją, kad būtų įskaityti studijų Kolegijoje ar kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai;
 • Direktoriaus kartu su Akademine taryba nustatyta tvarka eksternu atsiskaityti už dalykus, numatytus studijų programose;
 • Kreiptis į Kolegijos administraciją, ginčų tarp studentų bei administracijos ir kitų darbuotojų nagrinėjimo komisiją (toliau – Ginčų nagrinėjimo komisija) dėl teisių ir teisėtų interesų pažeidimo;
 • Direktoriaus kartu su Akademine taryba nustatyta tvarka nutraukti ir atnaujinti studijas;
 • Laisvai reikšti mintis ir pažiūras, nepažeidžiant kitų asmenų teisių;
 • Dalyvauti Kolegijos patariamuosiuose valdymo organuose;
 • Rinkti studentų atstovybę ir būti išrinkti į ją, laisvai jungtis į kitas asociacijas;
 • Naudotis kitomis įstatymuose, šiame Statute ir kituose teisės aktuose nustatytomis teisėmis.
Studentai privalo:
 • Uoliai studijuoti ir vykdyti studijų programoje numatytas užduotis;
 • Laikytis šio Statuto, Akademinės etikos kodekso, kitų teisės aktų ir vidaus tvarkos taisyklių;
 • Gerbti Kolegijos bendruomenės narius ir deramai atstovauti savo Kolegijai viešame gyvenime;
 • Tausoti Kolegijos turtą;
 • Vykdyti Kolegijos valdymo organų sprendimus, katedrų ir studijų skyrių bei kitų Kolegijos padalinių vedėjų nurodymus.
Studentas, manantis, kad jo teisės ar teisėti interesai yra pažeisti, gali kreiptis į Direktorių ar jo įgaliotus asmenis (kontaktai) . Direktorius arba jo įgalioti asmenys, gavę studentų rašytinius pareiškimus ar skundus, privalo per 15 kalendorinių dienų juos išnagrinėti ir atsakyti raštu. Nepatenkintas Direktoriaus ar jo įgalioto asmens atsakymu į pareiškimą ar skundą arba atsakymo negavęs per 15 kalendorinių dienų, studentas turi teisę kreiptis į Ginčų nagrinėjimo komisiją.
Kur galiu išsakyti savo nuomonę: pagyrimus ir kritiką?

Jei norite pagirti dėstytoją, turite įdomių idėjų ar racionalių pasiūlymų, pageidavimų,  o gal  norite ką nors pakritikuoti, tai RAŠYKITE mums.

Kaip sutrumpinti studijų laiką?
Jeigu jus domina, kaip sutrumpinti studijų laiką, skaitykite čia...
Kaip gauti studijoms reikiamą medžiagą? Kaip bendrauti su dėstytojais?

Norėdami pasikonsultuoti, pagerinti įvertinimus arba laikyti akademines skolas, naudokitės Susitikimų su dėstytojais registracijos sistema (RS)

Taip pat su dėstytoju galite bendrauti tiesiogiai jo el. paštu. Tik registruotiems studentams spausti čia...

Kur galiu sužinoti savo pažymius?

Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716