Apie VKK SŠC

Vilniaus kooperacijos kolegijos Suaugusiųjų švietimo centro (toliau VKK SŠC) kūrimo istorijai pradžią turėjo ilgametė patirtis, vykdant suaugusiųjų švietimą ir mokymą Kauno aukštesniojoje kooperacijos mokykloje. Programų vykdymas kiekvienais metais glaudžiai siejamas su darbo rinkos poreikiais.

2001 m.  rugpjūčio 31 d. dėl Kauno aukštesniosios kooperacijos mokyklos reorganizavimo į Vilniaus kooperacijos kolegijos Kauno skyrių LR ŠMM išdavė kolegijai leidimą vykdyti suaugusiųjų profesinį mokymą, kuris ir toliau buvo tęsiamas Kaune. Per tokį ilgą laikotarpį sukaupta mokymo bazė pilnai atitinka rengiamų programų reikalavimus.

2002 m. gruodžio 21 d. turimoje suaugusiųjų mokymo bazėje įkurtas savarankiškas juridinis vienetas – Viešoji įstaiga Vilniaus kooperacijos kolegijos Suaugusiųjų švietimo centras.

2012 m. sausio 24 d. buvo papildyta licencija, kurioje pažymėta, kad  VKK SŠC gali vykdyti mokymus pagal formalias profesinio mokymo programas Vilniuje.

Pagrindinės VKK SŠC veiklos rūšys yra:

  • Suaugusiųjų profesinis mokymas;
  • Kvalifikacijos tobulinimas;
  • Papildomas mokymas.

Misija – aktyviai dalyvauti sprendžiant nedarbo problemas, perkvalifikuojant bedarbius  pagal darbo rinkos poreikius ir kitais būdais prisidėti prie suaugusiųjų žmonių kvalifikacijos kėlimo, padedant jiems aktyviau įsijungti į darbo rinką. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių specialistams padėti gerinti savo žinias ir kompetencijas, kad išliktų konkurencingi darbo rinkoje bei sugebėtų prisitaikyti prie besikeičiančios visuomenės. Jų pagalbininkai – kūrybingi žmonės, kurių žinios bei patirtis yra didžiausia vertybė ir klientų,  kaip verslo kūrėjų, vertės kūrimo priemonė.