Mokymo programosNeformaliojo profesinio mokymo programos
Formaliojo profesinio mokymo programos

Neformaliojo profesinio mokymo programų apibūdinimas ir kainos

Eil. Nr. Mokymo programos pavadinimas Mokymo programos trukmė
(savaitės ir valandos)
Suteikiama kompetencija (-jos)
1. Darbas kompiuteriu, elektroniniais kasos aparatais ir kitais prekybos įrenginiais. Pirkėjų aptarnavimas
Kodas 220008325
4 sav.
(160 val.)
Gebės savarankiškai aptarnauti klientą, naudodamiesi naujausiais prekybos įrenginiais ir pažangiomis technologijomis.
 • Visa mokymo programos kaina – 540,03 Eur
 • Apgyvendinimo kaina – 5,65 Eur už parą
2. Barmenas
Kodas 223000446
4 sav.
(160 val.)
Geba aptarnauti lankytojus prie baro ir su jais atsiskaityti. Gebės paruošti, pateikti gėrimus ir kokteilius.
 • Visa mokymo programos kaina – 540,95 Eur
 • Apgyvendinimo kaina – 5,65 Eur už parą
3. Padavėjas
Kodas 223000447
4 sav.
(160 val.)
Geba dirbti padavėju ir aptarnauti lankytojus maitinimo įmonėse.
 • Visa mokymo programos kaina – 540,95 Eur
 • Apgyvendinimo kaina – 5,65 Eur už parą
4. Buhalterinės apskaitos pagrindai
Kodas 221000268


6 sav.
(240 val.)

Gebės tvarkyti buhalterinę apskaitą nuo pirminių dokumentų parengimo iki finansinių ataskaitų sudarymo įvairaus tipo įmonėse, turės mokesčių deklaravimo žinių.

 • Visa mokymo programos kaina – 702,58 Eur
 • Apgyvendinimo kaina – 5,65 Eur už parą
5. Smulkiojo verslo organizatorius
Kodas 221000270

8 sav.
(320 val.)

Mokės taikyti verslo aplinkos vertinimo metodus, vidaus ir išorės informacijos šaltinius, parinkti ir naudotis teisės aktais, reglamentuojančiais smulkiojo verslo veiklą, taikyti rinkodaros principus, parinkti tinkamą apskaitos būdą ir priemones, taikyti tinkamus darbuotojų atrankos, vadovavimo ir vertinimo metodus.

 • Visa mokymo programos kaina – 919,60 Eur
 • Apgyvendinimo kaina – 5,65 Eur už parą

Formaliojo profesinio mokymo programų apibūdinimas ir kainos

Eil. Nr. Mokymo programos pavadinimas Mokymo programos trukmė
(savaitės ir valandos)
Suteikiama kompetencija (-jos)
1. Virėjas
Kodas 262101303
32 sav.
(1280 val.)

Virėjo mokymo programa sudaryta remiantis kompetencijomis grindžiamu mokymu, atsižvelgiant į darbdavių keliamus reikalavimus, įtraukiant į mokymo programą naujas technologijas, naujus mokymo dalykus.

 • Visa mokymo programos kaina – 1708,18 Eur
 • Apgyvendinimo kaina – 5,65 Eur/už parą
2. Pardavėjas
Kodas 362041601
22 sav.
(880 val.)

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą pardavėją, gebantį kultūringai ir profesionaliai aptarnauti pirkėją, puikiai išmanantį prekių asortimentą, gebantį suteikti pirkėjams reikalingą informaciją apie prekių savybes, jų kokybės rodiklius, prekių ženklinimą, prekių galiojimo laiką, mokantį dirbti elektroniniais kasos aparatais, gebantį atlikti materialinių vertybių apskaitą.

 • Visa mokymo programos kaina – 1278,67 Eur
 • Apgyvendinimo kaina – 5,65 Eur/už parą
3. Barmenas
Kodas 362101301
24 sav.
(960 val.)

Mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą kavinių, restoranų ir barų darbuotoją – barmeną, gebantį organizuoti darbą bare, aptarnauti lankytojus, paruošti ir patiekti maišytus gėrimus (nuo aperityvų iki alkoholinių kokteilių), šaltus ir karštus užkandžius, karštus gėrimus.

 • Visa mokymo programos kaina – 1319,22 Eur
 • Apgyvendinimo kaina – 5,65 Eur/už parą
4. Padavėjas
Kodas 362101302
25 sav.
(1000 val.)

Mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą padavėją, gebantį serviruoti stalus, kultūringai aptarnauti klientus, mokantį jiems patarti, kaip išsirinkti norimus patiekalus ir prie jų tinkančius gėrimus.

 • Visa mokymo programos kaina – 1437,96 Eur
 • Apgyvendinimo kaina – 5,65 Eur/už parą
5. Verslo organizatorius,
Kodas 3620341703
26 sav.
(1040 val.)

Programos tikslas – suteikti žinias, gebėjimus ir praktinius įgūdžius, leidžiančius profesionaliai organizuoti įmonėje smulkų ir vidutinį verslą, tvarkyti įmonės finansinių operacijų apskaitą. Siekiant mokymo vientisumo, teorinis mokymas glaudžiai siejamas su praktinių įgūdžių formavimu. Praktinio mokymo metu sukuriama reali darbo situacija, naudojami Lietuvos Respublikos norminiai aktai, organizuojant verslą, atliekami marketingo tyrimai, asmenys praktiškai supažindinami su konkrečiais įmonės ir atskirų jos padalinių personalo funkcijomis ir jų darbu, atliekama įmonės veiklos analizė ir įvertinimas, parengiamas verslo planas.

 • Visa mokymo programos kaina – 1659,81 Eur
 • Apgyvendinimo kaina – 5,65 Eur/už parą


Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716