Veiklos kryptys

Verslumo Laboratorija siekia sukurti palankią terpę novatoriškai mąstančių VKK dėstytojų, studentų, verslo partnerių ir plačiosios visuomenės bendradarbiavimui užtikrinant pagalbą, mentorystę ir konsultacijas pradedantiesiems bei vystantiems savo verslą.

Pagrindinis veiklos tikslas: plėtoti VKK bendruomenės verslumo gebėjimus ir tobulinti verslumo praktinius įgūdžius, siekiant prisidėti prie verslios asmenybės vystymo, sudarant sąlygas naujų verslo idėjų kūrimui bei jų realizavimui.

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • Plėtoti imitacinės bendrovės „Reda“ veiklą, siekiant tobulinti studentų ir bendrovėje dirbančių dėstytojų verslumo įgūdžius.
  • Skatinti ir didinti studentų verslumą, sudominti juos verslo idėjomis ir teikti jiems konsultacijas įgyvendinant savo verslo idėjas.
  • Sudaryti sąlygas VKK bendruomenės nariams mokytis vieniems iš kitų bei dalintis savo asmenine patirtimi, stiprinti narių darbą komandoje, įgyjant bendradarbiavimo ir atsakomybės pasidalijimo, lyderystės ir kūrybiškumo gebėjimus.
  • Organizuoti ir dalyvauti verslumą skatinančiuose renginiuose, mokymuose, diskusijose.
  • Bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos bei užsienio įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, siekiančiomis ugdyti verslumo gebėjimus.

Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716